Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Як обрати вибіркові дисципліни на сайті Дистанційної освіти
через особистий кабінет здобувача (інструкція)


Перелік вибіркових навчальних дисциплін за другим (магістерським) рівнем (pdf)


з/п
Дисципліна Обсяг,
годин/кредити
Кафедра Темп викладання лк; пр/сем; лаб Чверть Програма та силабус
Навчальні дисципліни, які спрямовані на розвиток Soft Skills
1. Академічна мобільність 120 / 4

ДУМС

2; 2; - 3 Програма
Силабус
2. Домедична допомога: теорія та практика 120 / 4

ДУМС

2; 2; - 4 Програма
Силабус
3. Європейські стандарти і практики місцевої демократії 120 / 4

ДУМС

2; 2; - 4 Програма
Силабус
4. Здоров'язбереження та особиста безпека людини 120 / 4

ДУМС

2; 2; - 4 Програма
Силабус
5. Культура здоров'я в цифровому суспільстві 120 / 4

ДУМС

2; 2; - 3 Програма
Силабус
6. Інтеграція України у цифровий європейський простір 120 / 4

ДУМС

2; 2; - 3 Програма
Силабус
7. Основи критичного мислення 120 / 4

ЕЕК

2; 4; - 3 Програма
Силабус
8. Психологія управління 120 / 4

ДУМС

2; 2; - 4 Програма
Силабус
9.   Рекреаційні та курортні ресурси України. 120/4 Каф. туризму та економіки підприємства   2; 2; - 3 Програма
Силабус
10. Соціальний захист та соціальна безпека 120 / 4

ДУМС

2; 2; - 3 Програма
Силабус
11. Управління на основі моделей якості та ділової досконалості 120 / 4

ДУМС

2; 2; - 3 Програма
Силабус
12. Управління проєктами місцевого та регіонального розвитку 120 / 4

ДУМС

2; 2; - 3 Програма
Силабус
Фахові навчальні дисципліни
1. Державна безпека і правопорядок 120 / 4

ДУМС

2; 4; - 3 Програма
Силабус
2. Державна політика у сфері охорони здоров'я 120 / 4

ДУМС

2; 4; - 4 Програма
Силабус
3. Державне управління демографічними процесами 120 / 4

ДУМС

2; 4; - 3 Програма
Силабус
4. Державне управління охороною громадського здоров’я 120 / 4

ДУМС

2; 4; - 4 Програма
Силабус
5. Європейська інтеграція: етапи, результати та досягнення 120 / 4

ДУМС

2; 4; - 4 Програма
Силабус
6. Лідерство на публічній службі 120 / 4

ДУМС

2; 4; - 3 Програма
Силабус
7. Методологія публічного управління 120 / 4

ДУМС

2; 4; - 4 Програма
Силабус
8. Муніципальний менеджмент   120 / 4

ДУМС

2; 4; - 4 Програма
Силабус
9. Організаційно-правові засади місцевого самоврядування в зарубіжних країнах 120 / 4

ДУМС

2; 4; - 3 Програма
Силабус
10. Основи галузевого управління в системі державної влади 120 / 4

ДУМС

2; 4; - 3 Програма
Силабус
11. Основи медичних знань в публічноуправлінській діяльності 120 / 4

ДУМС

2; 4; - 3 Програма
Силабус
12. Основи регулювання діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування 120 / 4

ДУМС

2; 4; - 4 Програма
Силабус
13. Основи управління проєктами в медичній сфері 120 / 4

ДУМС

2; 4; - 3 Програма
Силабус
14. Планування та прогнозування розвитку територій 120 / 4

ДУМС

2; 4; - 4 Програма
Силабус
15. Правові та інституційні засади Європейського Союзу 120 / 4

ДУМС

2; 4; - 3 Програма
Силабус
16. Професійна активізація персоналу 120 / 4

ДУМС

2; 4; - 4 Програма
Силабус
17. Професійна мобільність персоналу 120 / 4

ДУМС

2; 4; - 3 Програма
Силабус
18. Публічне право в країнах Європейського Союзу 120 / 4

ДУМС

2; 4; - 3 Програма
Силабус
19. Публічне управління інвестиційною діяльністю 120 / 4

ДУМС

2; 4; - 4 Програма
Силабус
20. Публічне управління у сфері національної безпеки 120 / 4

ДУМС

2; 4; - 3 Програма
Силабус
21. Публічноуправлінська діяльність в системі правоохоронних органів 120 / 4

ДУМС

2; 4; - 4 Програма
Силабус
22. Ресурсне забезпечення розвитку територій 120 / 4

ДУМС

2; 4; - 3 Програма
Силабус
23. Реформування місцевого самоврядування 120 / 4

ДУМС

2; 4; - 4 Програма Силабус
24. Службове право 120 / 4

ДУМС

2; 4; - 3 Програма
Силабус
25. Управління закладами охорони здоров'я на регіональному рівні 120 / 4

ДУМС

2; 4; - 3 Програма Силабус
26. Управління сталим розвитком територій 120 / 4

ДУМС

2; 4; - 3 Програма Силабус
27. Форсайт технології програмування суспільного розвитку в цифровому врядуванні 120 / 4

ДУМС

2; 4; - 4 Програма Силабус
28. Цифрові методи статистичної обробки даних в системі публічного управління   120 / 4

ДУМС

2; 4; - 4 Програма Силабус
29. Цифрові моделі ризик-менеджменту в публічноуправлінській діяльності 120 / 4

ДУМС

2; 4; - 3 Програма Силабус
30. Інформаційна безпека в публічному управлінні 120 / 4

ДУМС

2; 4; - 4 Програма Силабус
31. Цифрові технології документообігу та комунікації в публічному управлінні 120 / 4

ДУМС

2; 4; - 3 Програма Силабус

© 2006-2022 Інформація про сайт